ÁSZF

Általános szerződési feltételek

1. Bevezető

A Vitatkozz velem a politikai témájú párbeszéd online platformja. Ezen az internetes oldalon eltérő politikai nézeteket valló személyek között jöhet létre kapcsolat, akiknek az oldal alkalmazásával lehetőségük nyílik a párbeszédre valamint a vitára. A Vitatkozz velem oldal – sem algoritmus, sem kezelői által – nem befolyásolja az itt létrejövő beszélgetések tartalmát és kimenetelét. Az oldal használatával Ön beleegyezik a következő általános szerződési feltételek alkalmazásába.

2. Általános feltételek

A „vitázók”, „beszélgetőpartnerek”, „felhasználók” vagy az „Ön”, illetve „te” kifejezések a jelen általános szerződési feltételek értelmében a vitapp.hu oldal látogatóira vonatkoznak. Az „internetes oldal”, „platform” és „mi” a www.diskutiermitmir.de működtetőire vonatkozik. A beszélgetők vállalják a felelősséget azért, hogy az oldal használatakor már betöltötték a 18. életévüket, vagy rendelkeznek törvényes képviselőjük egyértelmű beleegyezésével a platform használatához.

3. A vita szabályai

A Vitatkozz velem felületen olyan személyek kerülnek kapcsolatba egymással, akik különböző politikai meggyőződéssel, beállítottsággal rendelkeznek. Ebből kifolyólag elkerülhetetlenek a nézeteltérések és a hevesebb viták. Számunkra azonban nagyon fontos, hogy minden vitázó tiszteletben tartsa beszélgetőpartnereit. Ennek okán alábbi szabályok betartásával lehet az alkalmazást használni:

  1. A felhasználók kötelesek elkerülni az olyan felhasználóneveket, valamint a chatben az olyan tartalmak, szövegek létrehozását, amelyek:
  • másokra nézve rágalmazó, bántó, fenyegető, sértő tartalommal rendelkeznek, továbbá alkalmasak mások becsületének, illetve személyiségi jogainak megsértésére;
  • jogszabályba vagy jóerkölcsbe ütköznek, különösen amelyek gyűlöletre uszítanak, mást bűncselekmény elkövetésére rábírni törekednek; erőszak alkalmazására buzdítanak, vagy annak alkalmazását ártalmatlan színben tüntetik fel, és amelyek pornográf vagy szexuális jellegűek illetve megbotránkoztatóak, vagy megbotránkozás kiváltására alkalmasak, vagy kiskorúak és fiatalkorúak erkölcsi fejlődését veszélyeztetik;
  • más emberekről az emberi méltóságot sértő módon nyilatkoznak, vagy rasszista kijelentéseket tartalmaznak.
  1. A vitázóknak nincs joguk a chat szövegét a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott céloktól eltérő célokra vagy kereskedelmi tevékenységre felhasználni. Tilos továbbá tartalmilag azonos vagy nagyon hasonló üzenetek (levélszemét, spam) tömeges küldése, illetve olyan adatok vagy szoftverek használata, amelyek a tartalmat fogadó fél hardverét vagy szoftverét jogellenes módon befolyásolhatják.
  2. A vitázó az általa létrehozott tartalmakért (üzenetek, kommentek, stb.) kizárólagos felelősséggel tartozik. Kizárólagos felelősséggel tartozik továbbá azért, hogy ezen tartalmak ne sértsék harmadik fél jogait. A vitázó különösen azért tartozik felelősséggel, hogy az általa létrehozott tartalmak harmadik fél oltalmi jogainak (versenyjogi, védjegyoltalmi, névviseléshez fűződő és szerzői jogi oltalomhoz kapcsolódó jogok) sérelmét ne okozzák, és azok ne vétsenek a hatályos jogi szabályozás ellen.

4. Felhasználók jelentése és kizárása

Ha az Ön beszélgetőpartnere a vita során megszegi a fent ismertetett szabályokat, kérjük, használja a „Jelentem” gombot. Ha egy felhasználót harmadszor is jelentenek, őt véglegesen kizárjuk az oldal felhasználói közül. Büntetőjogi szempontból releváns kijelentések esetén kérjük, rögzítse az illető beszélgetést képernyőkép (screenshot) formájában.

5. Ingyenes használat

Az internetes oldal használata ingyenes. A felhasználók adatainak kereskedelmi célú használata nem megengedett.

6. Adatvédelem

A Vitatkozz velem számára nagyon fontos az adatok védelme, illetve az, hogy a személyes adatokat a lehető legbizalmasabban kezeljük. Az Ön személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. Részletes információkat adatvédelmi nyilatkozatunkban talál.

7. A beszélgetések tartalma

A Vitatkozz velem oldal kezelőinek és programozóinak nincs hozzáférése a beszélgetések tartalmához. Azonban kérjük, tartsa szem előtt, hogy beszélgetőpartnere a beszélgetést rögzítheti. Ha Ön szeretné a beszélgetés tartalmát megőrizni (például képernyőkép formájában), kérjük, ehhez kérje vitapartnere beleegyezését.

8. Politikai pártok

Az általunk összeállított listába csak azokat a pártokat vettük fel, amelyeknek a közvélemény-kutatások szerint van esélyük bejutni a Parlamentbe. Ugyanazokról a pártokról van szó, amelyek a Vokskabin projektben is szerepelnek.

9. Felelősségkorlátozás

Nem vállalunk felelősséget a gondatlanságból eredő kötelezettségszegésekért, amennyiben ezek az élet, a testi épség, az egészség szempontjából nem járnak súlyos kárral, vagy ha azok csalárd magatartásból származó igényeket érintenek. Ez nem érinti azon kötelezettségek megszegését, amelyek teljesítése előfeltétele a szerződésben foglaltak rendeltetésszerű megvalósulásának, illetve amelyek betartására a felhasználó szabályszerűen számíthat. Ugyanez érvényes a kivitelezésben és működtetésben dolgozó személyek kötelességeire is.

10. Az oldalon megjelenő linkek

Oldalunkon hivatkozásokat találhat, amelyek harmadik személy által működtetett internetes oldalakra vezetnek. Ezen oldalak nem állnak a mi befolyásunk alatt, ezen okból kifolyólag nem vállalunk felelősséget ezen idegen tartalmakért. A belinkelt oldalakon megjelenő információkért mindig az adott oldalt működtető vagy az oldal szolgáltatója a felelős. Az említett oldalakat a belinkelés időpontjában ellenőrzik, hogy nincs-e rajtuk jogszabálysértő tartalom. Amennyiben a harmadik személy által működtetett oldalakon ilyen tartalmat talál, azok a belinkelés időpontjában nem voltak felismerhetőek. A belinkelt oldalak folyamatos tartalmi ellenőrzésére nincs módunk, ha ezt nem indokolja a jogszabálysértésre utaló konkrét jel. Ilyen esetben a linkeket haladéktalanul eltávolítjuk platformunkról.

11. Szellemi tulajdon

A Vitatkozz velem által létrehozott  és szerzői jogi oltalom alatt álló tartalmak szerzői jogi védelem alá esnek. Bármely harmadik fél által létrehozott tartalom esetén jelezzük az idegen-szerzőséget. A sokszorosítás, feldolgozás és terjesztés minden formájához, ami a szerzői jog által megszabott felhasználási korlátozásokon kívül esik, a szerző írásbeli engedélye szükséges. Ennek az oldalnak a letöltése vagy másolása csak magán, nem kereskedelmi célkora engedélyezett.

12. Javaslatok és panaszok

Kérdéseiket, észrevételeiket és javaslataikat bármikor jelezhetik felénk. A [email protected] címre várjuk üzeneteiket. Igyekszünk minél gyorsabban válaszolni.

13. Módosítások, záradék

Hogy a napi aktualitás szintjén követhessük a politikai eseményeket, fenntartjuk a jogot, hogy ezen oldalt és jelen általános szerződési feltételeket módosítsuk. A módosított szabályzat éppen aktuális változatát ezen az oldalon találják. Az oldal használatával Ön beleegyezik ezekbe a feltételekbe. Ha egy vagy több feltétel elveszíti érvényességét, az nem érinti a többi szabály érvényességét. A felek egy érvényét vesztett szabályozást olyan, az érvénytelen szabályhoz tartalmához és céljához közel álló szabályozással helyettesítik. Ez vonatkozik a jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre is.

A jelen feltételek utolsó módosítási dátuma: 2018. március 28.